Tarieven

Prijzen

Bekijk onze tarieven

Losse les (schakelauto)

60 per les

Losse les (automaat)

65 per les

Praktijkexamen

295 eenmalig

Tussentijdse toets

220 eenmalig

Bnor examen

295 eenmalig

Faalangstexamen

295 eenmalig

i-theorie pakket

49 eenmalig